Integritetspolicy


Personuppgiftsansvar

MK JUVEL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på sidan.

MK JUVEL följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på MK JUVEL:s webbplats eller via annan kommunikationskanal registrerar dina personuppgifter, ger du samtidigt ditt samtycke härtill, att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik.

MK JUVEL:s medlemsregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatserna gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från MK JUVEL och tredje part.

Av funktionella skäl krävs cookies för användning av denna webbplats.


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter